تشک

تشک برای درمان مقرون به صرفه بیماران زخم بستر

تشک
AccuMax Quantum™ VPC

پیشگیری و درمان زخم بستر- مدیریت مؤثر شرایط محیطی بیمار - افزایش ایمنی بیمار

تشک
ClinActiv+ MCM™

تشک بین المللی NP50- تشک قابل برگرداندن - دوطرفه - ضدآب با پوشش چند لایه

تشک
NP50

تشک اسفنجی دولایه -پیشگیری از زخم بستر - ضدآب با پوشش چند لایه، با قابلیت نفوذ پذیری بخار و خواص ضد قارچ و باکتری

تشک
NP100

تشک - زخم بستر - درمان و پیشگیری -

تشک
Primo™

پوشش ضدآب چند لایه، نفوذپذیر به بخار، با خواص ضد قارچ و باکتری - فوم  Memory Foam - خودتنظیم، کارآمد و ایمن

تشک
NP150