تخت مراقبت های ویژه Compella™ Bariatric
مراقبت پیشرفته از افراد چاق

اطلاعات محصولدانلود بروشور

با توجه به اینکه افراد چاق یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، گروه بیماران سنگین وزن بیمارستانها هم در جهان رو به افزایش است. تحقیقات نشان می‌دهد که طراحی مؤثر بیمارستان، نقش مهمی در مراقبت از افراد چاق را ایفا می‌کند، تجهیزات مناسب و پروتکل­های مراقبت استاندارد برای ارائه ­ی بهترین مراقبت فیزیکی و روحی از بیماران ضروری هستند.

تخت جدید Compella Bariatric با خصوصیات نوآورانه ­اش با سهولت در جابه جایی، به پرستاران امکان مراقبت کارآمد و ایمن از بیماران سنگین وزن را می‌دهد.

هنگام مراقبت از بیماران سنگین وزن در زمانهای بحرانی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که مطمئن باشیم با بیمار سنگین وزن مثل هر بیمار دیگری با احترام رفتار می‌شود. تخت Compella به پرستاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از تختی که شبیه یک تخت بیمارستانی استاندارد ساخته شده است یک محیط مراقبتی در شأن بیماران سنگین وزن ایجاد کنند. علاوه بر این، ویژگی برجسته این صنعت به این معنا است که پرستاران می‌توانند به تنهایی از بیماران مراقبت کنند، و بیماران در زمان استفاده از تخت Compella احساس خوبی دارند.

ویژگی­ها

  • با فشردن یک دکمه به سرعت عرض تخت و ™FlexAfoot تغییر می کند و فشار و حجم کاری پرستاران را کاهش می‌دهد.
  • حرکت کارآمد و طراحی ساده ™SlideGuard برای به حداقل رساندن سرخوردن بیمار از تخت که به سهولت در جابه جایی تخت کمک می کند.
  • انتخاب IntelliDrive™ XL Power Transport، به پرستاران در مراقبت ایمن از بیمار در هنگام حرکت تخت اطمینان می‌دهد.
  • دکمه هشدار انتخابی سه وضعیتی خروج از تخت، پرستاران را از هر خطری که ایمنی بیمار را تهدید می‌کند آگاه می‌سازد.
  • ساید ریل­های محکم، پایین آمدن ارتفاع تخت همراه با حالت صندلی و کنترل­های ارگونومیک به بیماران اطمینان و اعتماد ورود و خروج مستقل از تخت را می‌دهند.
  • قابلیت توزین بیمار بدین صورت که پرستاران میتوانند به راحتی وزن بیمار را روی تخت مشاهده کنند.